Για να είναι δυνατή η εμφάνιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του KEK του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθήνας "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", θα πρέπει να επιτραπεί η εκτέλεση δέσμης ενεργειών ή στοιχείων ελέγχου ActiveX και η εκτέλεση ενεργού περιεχομένου από τον Internet Explorer στον υπολογιστή σας.

Get Adobe Flash player Πατήστε το εικονίδιο αριστερά Get ADOBE FLASH PLAYER εάν δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ΚΕΚ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ". Θα εγκατασταθεί η τελευταία έκδοση του ADOBE FLASH PLAYER από την επίσημη τοποθεσία.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 στα πλαίσια του Ε.Π "Υγεία - Πρόνοια" του Β' ΚΠΣ.
Έχει συμμετάσχει σε όλες τις προκηρύξεις του ΥΥκΚΑ και έχει υλοποιήσει συνολικά 87 Ενέργειες Κατάρτισης στα πλαίσια του Β' και Γ' ΚΠΣ.
Σήμερα συνεχίζει τη λειτουργία του στο χώρο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας, υλοποιώντας επιδοτούμενα και μη επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης.

mailFacebook Social Network
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Λ. Μεσογείων 152, Τ.Κ 11527, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7472902-4
Fax: 210 7751489
email: sotirkek@otenet.gr